Privacy- en cookie verklaring

Sara Lindenhols

Hartmanplein 25, Monster

kvk: 83697519

btw-id: NL003860329B87

Verwerking persoonsgegevens:

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de website en de werking van de website (www.saralindenhols.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins.

Cookies:

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.  

Google Analytics:

Graag wil ik inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor mij. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.  

Social Media Kanalen:

Sara Lindenhols maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, LinkedIn, Pinterest, Tiktok en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Sara Lindenhols gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Sara Lindenhols geeft zelf geen informatie door aan diverse sociale media.

Privacy algemeen:

Sara Lindenhols verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens, anders dan door de klant zelf, bewust, aan haar verstrekt.

Verzamelde informatie:

Ik sla voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie ik van jou bewaar en waarvoor. Contactformulier : Via het contactformulier kun je vragen aan mij stellen. Ik vraag jou je naam en emailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weet ik van wie de vraag afkomstig is en kan ik je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Boekhouding:

Voor mijn bedrijf moet ik een boekhouding bijhouden. Hiervoor verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend bij mij.

Gemaakt werk toesturen:

Het werk wat gemaakt is wordt via de mail en/of post toegestuurd naar de opgegeven adresgegevens.

Foto’s/video’s voor portfolio of social media:

Natuurlijk wordt het werk wat ik in opdracht maak, voor jou gemaakt. Dit is onze overeenkomst. Wij bewaren deze foto’s voor ons portfolio. Wanneer jij hier bezwaar tegen hebt kun je dat vooraf aangeven. Sommige foto’s worden gebruikt voor mijn online portfolio of voor social media. Op deze manier kan ik mijn werk laten zien aan anderen. Wanneer je niet wenst dat e.e.a. rondom jouw opdracht op social media of in het portfolio geplaatst wordt kan je dat vooraf melden.

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens:

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Sara Lindenhols een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor mij zijn: • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer en inloggegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan. • De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet. • Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten en het toevoegen van foto’s aan ons portfolio heb ik een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal worden zal ik een afweging maken tussen marketingbelangen en de privacy schade van jou. Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en telefoonnummer kan Sara Lindenhols haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kan ik je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Sara Lindenhols geen dienst kan leveren. Wil je dit wel? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om de foto’s op social media te laten plaatsen. Hierin ben je vrij.

Delen met anderen:

Sara Lindenhols verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Wanneer er een geschil tussen ons ontstaat, kan het zijn dat ik iemand inschakel om mij bij te staan. In dat geval deel ik de benodigde gegevens. Sara Lindenhols blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we gegevens bewaren:

Sara Lindenhols bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn: De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan. De foto’s in ons portfolio worden bewaard zolang als wij het een meerwaarde vinden voor ons portfolio. Je mag hier altijd bezwaar tegen maken. Als het gaat om gegevens waarvoor jij mijn toestemming hebt gegeven en jij trekt deze toestemming in, zal ik de gegevens binnen een maand verwijderen.

De rechten van jou:

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Sara Lindenhols heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via sara@lindenhols.nl

Beveiliging van gegevens:

Sara Lindenhols neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sara@lindenhols.nl

Klacht:

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

foto: @jantienruiterfotografie

Omhoog ↑