TikTok Madness

(For English scroll down!)

Na een jaar van ziekte en afwezigheid kwam ik in september terug op het werk en werkelijk 98% van de brugpiepers zat ineens actief op TikTok.  En waar ik dacht dat het met de leergangen daarna wel zou meevallen: ook daar heeft het grootste gedeelte van de leerlingen wel een account al maken ze dan wel met de jaren steeds minder zelf ook filmpjes… vooral het kijken en scrollen doen ze allemaal.

Na flink aandringen van mijn bruggers maakte ik een account aan om te ontdekken wat het nou is wat leerlingen er zo in aanspreekt. Ik wilde het weten. Natuurlijk moest ik dan ook dingen posten … ondergaan wat zij ondergaan… Alles behalve dansen. Dat laatste doe ik echt niet.  

Maar als ik kijk naar wat ze zelf posten … wat er verder te zien valt … TikTok is werkelijk waar dé vergaarbak voor alle inhoudsloze content. Het moet vooral kort, grappig en flitsend zijn. Alles is erop gericht dat je vooral niet stopt met kijken.

Het lijkt in de eerste instantie heel onschuldig.  Want wat maken die paar dansjes nou uit?  Maar ik ben er nog niet over uit of het werkelijk zo onschuldig is. Het draait allemaal om gezien worden. Het draait om ‘zenden’ en ‘jezelf presenteren’.  De ander echt ‘zien’ om wie hij is, is er totaal niet bij.  Als je daarbij optelt hoeveel tijd ze eraan besteden … en hoe verslavingsgevoelig het is…  Ik vraag me daarnaast af of de jongste doelgroep van dit medium door heeft hoeveel privacy ze weggeven…  filmpjes op de wc of in de badkamer zijn niet ongewoon. (Ook ik maakte een badfilmpje – werkelijk)

Het hele algoritme van TikTok is me een compleet raadsel. De baggerzooi van 1,5 minuut kijken naar hoe ik vlees braad heeft in een mum van tijd dertigduizend views. Iets ‘grappigs’ met wat meer inhoud moet het stellen met een paar honderd views … Ik snap het totaal niet. Gelukkig reageerden mijn leerlingen in ieder geval laaiend enthousiast op mijn gekke typetje.

Iemand zei een keer tegen me dat kinderen vooral een ander social medium zoeken dan dat waar hun ouders op zitten. Maar dat is echt te simplistisch gedacht.  Jongelui weten donders goed hoe ze een tweede ‘geheim’ account kunnen aanmaken…  dus hun ouders zal ze een worst wezen.

Ik heb eerder het vermoeden dat de verschillende sociale media heel erg inspelen op de kwetsbaarheid van verschillende doelgroepen. De doelgroep van TikTok is mij nu wel duidelijk. Jonge pubers vallen onder andere in die categorie…  Kinderen en pubers willen zich gezien weten.  Ze hebben een diep innerlijk verlangen van ergens bij horen, geliefd en gewaardeerd worden om wie ze zijn.  Dat is nodig voor een gezonde sociaal emotionele ontwikkeling. Het moet niet zo zijn dat ze opgroeien met de gedachte dat meer views en likes die broodnodige liefde en waardering (deels) vervangen.  En ik ben bang dat sociale media dat meer doet dan we vermoeden.

Ik weet het dus nog niet met dat TikTok.  Ik kijk het nog even aan maar vermoed dat ik mijn account binnenkort vaarwel zeg. Al levert het telkens wel leuke binnenkomers in de klas.

https://youtu.be/uE4tHpQoyds

After a year of illness and absence, I came back to work in September and actually 98% of my students in junior high became active on TikTok.

After a lot of insistence from my students, I created an account to discover what it is that appeals. I wanted to know. Of course I had to post things … undergo what they undergo … Ok, I created stupid stuff… but also educational content … Anything but dancing. I really don’t do that.

But when I look at what they post themselves… what else is there to see… TikTok is truly the repository for all contentless stuff. Above all, what you post should be short, funny and flashy. Everything is aimed at ensuring that you do not stop looking.

It seems very harmless at first. Because what difference do those few dances make? But I am not sure yet whether it is really that innocent. It’s all about being seen. It’s about “sending” and “presenting yourself”. Really “seeing” the other person for who he is, is not there at all. If you add to it the amount of time they spend on it… and how addictive it is… I also wonder whether the youngest target group of this medium realizes how much privacy they give away… videos in the toilet or in the bathroom are not uncommon – at all! Why? (Ok, I also created a film in bath … dressed that is … )

The entire TikTok algorithm is a complete mystery to me. Content I had been thinking about so it would have some kind of content – and are funny to my aging eyes- only score a few hundred to a few thousand views. And the 1.5 minute crap of looking at how I roast meat in no time thirty thousand views. I don’t understand at all. I age. No I really don’t think so.  There are a lot of people on TikTok that are much older than me … they seem to like it … and kill it … I was surprised how many elementary school teachers or on it … Fortunately, my students responded enthusiastically to my crazy character.

Someone once said to me that children mainly look for different social media than the one their parents use. But that is really too simplistic. Young people know very well how to create a second “secret” account … I rather suspect that the various social media are very responsive to the vulnerability of different target groups. And Social Media want to sell… the ‘users’  are the product. TikTok hopped on the bandwagon in their way of reaching youngsters.  Making them a product.

 Children and adolescents want to be seen. They have a deep inner desire to belong, to be loved and appreciated for who they are. This is necessary for healthy social emotional development. It shouldn’t be that they grow up thinking that more views and likes (partly) replace that much-needed love and appreciation. And I’m afraid TikTok is doing that more than we suspect.

So my TikTok account: I don’t know if I should keep it. Although it provides funny conversation starters in my lessons.

https://youtu.be/cJucTxVUtfg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Omhoog ↑